Obřezání Krista, tzv. malé

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Obřezání Krista, tzv. malé
Tři menší lepty s náměty z Kristova dětství z let 1630-1631, včetně tohoto Obřezání Páně jsou ztvárněny detailním jemným rukopisem, který odpovídá Rembrandtovu preciznímu malířskému stylu tohoto období. Podobně i celkové ladění výjevu naprosto souzní s jeho ranou malířskou tvorbou. Významnou roli hraje světlo, Rembrandt jej používá velmi promyšleně, nasvícením upozorňuje na hlavní aktéry a podstatné detaily, současně světlem citlivě modeluje prostor a dotváří atmosféru výjevu, zde evokující přítomnost Boží. Neurčité kostýmní prvky odkazují k počátkům křesťanské doby, divák je přítomen nadčasové zázračné události, jež je pojata velmi klidně, až intimně. Biblické scény jsou podány jako symbolické události.
datace:
rozměry: výška 88 mm
šířka 64 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept - suchá jehla
značení:
inventární číslo: R 143707
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
autor hesla PhDr. Blanka KUBÍKOVÁ, Ph.D.