Pokání svatého Jeronýma

Jan Lievens - rytec

Jan Lievens - rytec - Pokání svatého Jeronýma
Jan Lievens byl úspěšným umělcem a blízkým přítelem Rembrandta, s nímž měl v počátcích jejich kariér v Leidenu společný ateliér (1625-1631). Navzájem se ve své tvorbě podněcovali a ovlivňovali. V roce 1631 se však jejich cesty rozešly, Rembrandt se usadil v Amsterdamu a Lievens odjel do Anglie. Výjev s kajícným sv. Jeronýmem ve výrazném temnosvitu odráží Lievensův obdiv k utrechtským caravaggistům. Expresívním výrazem má blízko k dřevořezu, kterému se umělec rovněž věnoval.
datace:
rozměry:
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept - suchá jehla (II. stav)
značení:
inventární číslo: R 235205
sbírka: Sbírka grafiky a kresby