Kázání Krista - „La Petite Tombe“

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Kázání Krista - „La Petite Tombe“
List je obecně znám pod názvem „La Petite Tombe,“ což francouzsky znamená - malý hrob. Pojmenování však nesouvisí s námětem leptu, nýbrž s Nicolaesem de la Tombe, obchodníkem s knihami, který desku vlastnil a možná i objednal. Tématicky je grafika blízká Stozlatovému listu z roku 1648, pochází však až z konce Rembrandtovy kariéry, nejspíše z roku 1657. Umělec po vyhlášení bankrotu v roce 1656 nesměl pracovat samostatně. Jeho družka Hendrikje a syn Titus proto založili společnost a Rembrandt se stal jejím zaměstnancem. Menší a komorněji pojatá kompozice je provedena volnějším a více kresebným rukopisem nežli majestátní Stozlatový list. Zaujaté tváře posluchačů přitahují naši pozornost, stejně jako dítko kreslící si prstem v písku, Rembrandt tak účinně vtahuje diváka do výjevu.
datace:
rozměry: výška 155 mm
šířka 205 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept - suchá jehla (I. stav)
značení:
inventární číslo: R 143743
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
autor hesla PhDr. Blanka KUBÍKOVÁ, Ph.D.