Krajina se dvěma muži a psem na cestě

Jacob van Ruisdael

Jacob van Ruisdael - Krajina se dvěma muži a psem na cestě
Okouzlení přírodou, jaké vidíme v tvorbě Nicolaese Berchema či Karla Dujardina, vyjadřují i lepty Jakoba Ruisdaela, jehož inspiračním zdrojem je však krajina holandská. V expresívních kompozicích, kterým dominují mohutné košaté stromy, oslavuje mocnou sílu přírody ve srovnání s lidským osudem. Titěrné postavy se příznačně pohybují na pozadí kompozice a lidská obydlí jen stěží rozpoznáváme v skrytu husté vegetace.
datace:
rozměry:
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 179485
sbírka: Sbírka grafiky a kresby