Vlastní podobizna se Saskií

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Vlastní podobizna se Saskií
Tento lept je jediný, kde se Rembrandt zobrazil společně se Saskií. Je to překvapivé, neboť svou tvář studoval velmi často a Saskia byla jeho oblíbenou modelkou. Scénu můžeme vnímat jako záznam z pracovního dne v ateliéru, který současně odráží i jejich láskyplný vztah. Nicméně může jít také o ztvárnění významu lásky pro umění podle soudobého motta: „Liefde baart kunst“ (Z lásky se rodí umění). Rembrandt na leptu kreslí levicí, třebaže byl pravák a stranového převrácení při tisku si byl jistě vědom. Zdá se, že na vzniku leptu měla jistý podíl improvizace. Nejdřív nakreslil Saskii, což je zjevné z posloupnosti rýh, po té začal kreslit sebe tam, kde zůstalo volné místo. Skicovitý rukopis svědčí o tom, že pracoval přímo na desku, pentimenti a prohřešky s levou rukou mu zjevně nevadily, protože lept tiskl ve velkém nákladu, takže s výsledkem musel být spokojen. Dvojportrét tak poskytuje skvělou příležitost seznámit se blíže s Rembrandtovým uměleckým temperamentem.
datace:
rozměry: výška 103 mm
šířka 94 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 144548
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
autor hesla PhDr. Blanka KUBÍKOVÁ, Ph.D.