Marcantonio Raimondi - rytec, Raffael - inventor - Tři grácie
Krátce po příchodu do Říma Raimondi navázal spolupráci s Raffaelem. Renesanční umělci s nadšením studovali antiku, Raffaelův zájem byl však hlubší. Papež Lev X. jej stanovil správcem antických památek, výkon funkce ho tak přivedl k usilovnějšímu studiu římských pamětihodností, například Pantheonu, anebo k pokusu o vytvoření plánu císařského Říma. Umělce inspirovala antická ikonografie i formální dokonalost starověkého umění. Například nově objevený palác císaře Nerona Domus aurea s bohatou štukovou a freskovou výzdobou se stal obrovským inspiračním zdrojem nejen pro Raffaela, ale pro celé generace umělců. Motiv Tří grácií byl inspirován patrně scénou ze sarkofágu z Vatikánských muzeí, z níž zřejmě vycházel i Raffael na malbě s týmž námětem z roku 1504 (Musée Condé v Chantilly). Raimondiho grafika je vzácným dílem, dochovaným v malém počtu otisků. Ve své době byla opakovaně kopírována.
datace:
rozměry: výška 323 mm
šířka 217 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 84801
sbírka: Sbírka grafiky a kresby