Domique Vivant Denon - rytec, Marcantonio Raimondi - inventor - Melancholie
Inspirativnost Raimondiho grafických listů a Raffaelových kompozic pro vzdálenější generace umělců je zřejmá z početných pozdějších kopií a citací. Autorem jedné z kopií je Francouz Dominique Vivant Denon (1747-1825). Tento pozoruhodný muž se grafickému umění naučil v Neapoli, kde působil jako diplomat. Později se zúčastnil Napoleonova tažení do Egypta, během výpravy zhotovil velké množství kreseb, které po návratu převedl do grafických listů a v podobě alb vydával. V roce 1803 byl jmenován prvním ředitelem Louvru, mimo jiné rozhodoval o tom, která díla z dobytých zemí se stanou sbírkovými předměty pařížského muzea. V pozdních letech se věnoval badatelské práci a svým soukromým sbírkám. Denonova kopie podle Raimondiho (originál inv. č. R 158235) věrně sleduje renesanční grafický list nejen v kompozici, ale i ve šrafování. Francouzský rytec však použil techniky leptu, která se vzhledem blíží více kresbě nežli ostřejší mědiryt, pozměnil též námět grafiky.
datace:
rozměry: výška 165 mm
šířka 131 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 183030
sbírka: Sbírka grafiky a kresby