Václav Hollar: Čtyři roční období

42 děl

V široké škále námětů, jež za svého života Václav Hollar (1607-1677) ztvárnil, mají Čtyři roční období zvláštní postavení. Téma bylo v 17. století oblíbené zejména v nizozemském prostředí a Hollarovy první realizace vznikly již v letech 1628-9 v počátcích jeho pobytu v Německu, podle předloh nizozemských současníků, jako jedny z jeho prvních již kvalitních leptů. Záhy ale vydal Čtyři roční období podle vlastních předloh, ve kterých již zraje jeho pro příště charakteristický krajinářský styl. Ačkoliv se dále věnoval krajinářské a vedutistické tvorbě, sezónní témata již v tomto duchu nevytvořil. 
Když se k námětu posléze vrátil, bylo tomu až o řadu let později, když se usadil v Londýně u svého mecenáše, významného sběratele Thomase Howarda, hraběte z Arundelu. S ním jej osud svedl dohromady v roce 1636 v Kolíně nad Rýnem, a ještě téhož roku Hollar v jeho družině opustil pevninskou Evropu. Po té, co vydal tři různé série s figurálními kostýmními náměty, využil nových zkušeností k vlastnímu vyjádření symboliky Čtyř ročních dob, které představují ženské postavy v elegantních šatech. V Anglii vydal mezi léty 1641-1644 tři série s těmito náměty. Od nich se pravděpodobně odvíjely cykly proslulých zátiší s rukávníky, které ale většinou realizoval až později v Antverpách, kam v roce 1642 unikl před anglickou občanskou válkou. Když se v roce 1652 vrátil do Londýna, situace se v mnohém změnila, hrabě Arundel již nežil, země byla oslabena a Londýn postihly dvě velké katastrofy: mor v roce 1665 a velký požár v následujícím roce. V této době by zřejmě byly náměty noblesně oblečených dam na okraji zájmu zákazníků. V ostatní tvorbě se Hollar ubíral jiným směrem, a tak se do konce života k tématu již nevrátil. Grafické cykly Čtyř ročních období jako ženských postav představují spolu se zátišími s rukávníky jeden z vrcholů celé jeho tvorby.

  Tweet