Václav Hollar ve službách anglické šlechty

28 děl

Václav Hollar se narodil v roce 1607 v Praze, odkud ve svých v roce 1627 odešel a působil několik let v Německu. V roce 1636 se v Kolíně nad Rýnem setkal s anglickým diplomatem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu a Surrey, který mladého umělce najal a odvezl s sebou do Anglie.
U Arundelova dvora Hollar pracoval na katalogu v té době již proslulých uměleckých sbírek svého mecenáše. Vnímal a zachycoval však také anglickou krajinu, například oblíbená místa hraběte z Arundelu v panství Albury v Surrey. Zobrazoval zajímavé postavy, které potkával, vydával své proslulé cykly ročních období jako ženských postav, zabýval se pohledy na Londýn a jeho okolí a dalšími náměty. Brzy po příjezdu v roce 1637 vytvořil panoramatický pohled na Greenwich, který věnoval anglické královně. Ostatně - vydával grafické listy s portréty členů královské rodiny.
Když v Anglii v roce 1642 vypukla občanská válka, Hollar dva roky po té odešel na několik let do Antverp. Věnoval se zde různým námětům a realizacím grafik pro antverpské vydavatele, nepřestal však pracovat pro Arundela a jeho ženu. Podle kreseb, které si přivezl, vydal v Antverpách řadu pohledů na anglickou krajinu, na Londýn a další tamní místa. Nadále publikoval obsah sbírek hraběte z Arundelu, ať šlo o umělecká díla významných umělců, nebo například o vyobrazení motýlů a jiného hmyzu. Vydal zde také portrét krále Karla I. podle Anthonyho van Dycka a mnoho dalších grafických prací.
Nedávno se objevil doposud zcela neznámý grafický list s erbem se třemi zvony, který může náležet některé anglické (nebo německé) rodině a je datován rokem 1651. Umělec tedy byl i v Antverpách v kontaktu i s dalšími členy anglické šlechty. Národní galerie právě získala tento unikátní lept do svých sbírek a zde jej poprvé představujeme.
V roce 1652 se Václav Hollar vrátil do Anglie, kde se vlivem společenské situace po občanské válce změnili jeho zaměstnavatelé. Některé jeho práce v té době nicméně vznikaly také ve službách královské rodiny a v blízkosti potomků hraběte z Arundelu. Hollar zemřel v Londýně v roce 1677.

  Tweet