William Hogarth: Vzestup zpustlíka

8 děl

Obrazové cykly Williama Hogartha, v nichž sledujeme existenční i morální úpadek osobnosti, započaly v roce 1732 cyklem Vzestup poběhlice.  Následoval cyklus Vzestup zpustlíka a Svatba podle módy (Marriage a la Mode). Právě na příkladu Vzestupu zpustlíka lze demonstrovat míru inspirativnosti bezvýchodného životního příběhu moderního člověka, a to v celé řadě obrazových interpretací nebo citací. Popularita Hogarthových grafických cyklů se zrodila již v době jejich vzniku v 18. století. Množství následných replik, reprodukcí a kopií se stává rozmanitější než mnohoznačnost samotné Hogarthovy obrazové výpovědi. Postupným přepisem originálu ztrácel na kvalitě jak obraz, tak i jeho obsah. A tak řada sběratelů, diváků zejména v 19. století znala Hogarthovo dílo z pozdějších edic a reprodukcí, kde autenticita ani kvalita nebyla rozhodující.

  Tweet