Grafika z daru Vojtěcha Lanny. Albrecht Dürer a „malí mistři“

14 děl

Podnikatel Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) patřil ve své době k nejvýznamnějším sběratelům umění; jeho rozsáhlé a vynikající sbírky získaly právem světovou proslulost. Lanna se také zařadil mezi největší mecenáše 19. století. Donacemi uměleckých děl i finančními prostředky systematicky podporoval veřejné instituce. Několika obsáhlými dary v  80. letech 19. století položil rovněž základy současné Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. 
Lannovo sběratelství charakterizoval univerzální záběr, nicméně měl určité sběratelské priority.  Jednou z jeho preferencí v oblasti grafiky byla tvorba tzv. „malých mistrů“.  Tímto pojmem jsou označováni němečtí rytci činní zejména v první polovině 16. století, kteří navazovali na grafické dílo Albrechta Dürera (jehož grafické listy jsou rovněž vystaveny). Tvořili většinou v malém či přímo miniaturním formátu (proto „malí mistři“), rytiny detailně zpracovávali a volili s oblibou mytologické, světské či ornamentální náměty. K hlavním představitelům patřili Albrecht Altdorfer, Heinrich Aldegrever či Barthel Beham, jejichž díla byla součástí Lannových velkorysých donací především z let 1884 a 1885.

  Tweet