Hon na jeleny

Jost Amman - rytec

Jost Amman - rytec - Hon na jeleny
Darováno Vojtěchem Lannou v roce 1885. Grafické plotny a štočky patří ke vzácně dochovaným artefaktům. V roce 1885 věnoval Vojtěch Lanna Obrazárně SVPU tři taková díla z oblasti německé grafiky 16. století: měděnou a železnou plotnu ztvárněné leptem a dřevěný štoček, k nimž byly přidány také novotisky (tj. novodobé otisky). Charakter těchto darů vypovídá Lannově snaze vybudovat edukativní kolekci i o jeho zájmu o technologii vzniku uměleckých děl. Švýcarský grafik a malíř Jost Amman přesídlil v 70. letech do Norimberku, kde se svým dílem volněji přiřadil k malým mistrům. List náleží do série osmi loveckých scén a je příkladem Ammanova zájmu o nejen o figurální složku ale také její zasazení do krajinné scenérie.
datace:
rozměry: výška 44 mm
šířka 158 mm
tematické celky:
materiál: štoček - měď
technika: lept
inventární číslo: R 852
sbírka: Sbírka grafiky a kresby