Lorenzo Monaco (vlastním jménem Piero di Giovanni) - Oplakávání Krista
Lorenzo Monaco většinu svého života strávil jako mnich za zdmi kláštera Santa Maria degli Angeli ve Florencii. Jeho procítěná, niterná zbožnost se naplno projevila ve způsobu, s nímž zachytil scénu Oplakávání Krista. V nehostinném, opuštěném prostředí, jemuž dominuje velký kříž, truchlí Panna Maria spolu s dalšími blízkými nad skonem Ježíše Krista. Hluboký zármutek ovládl celou krajinu: čas se jakoby zastavil; kromě skupiny oplakávajících zde nenajdeme ani živáčka. Ponurou náladu zdůrazňují i vertikály potemnělých skal a věží v pozadí. Výjev s Oplakáváním původně náležel k trojdílnému oltáři, jeho křídla s výjevy Kristus na hoře Olivetské a Tři Marie u hrobu se nacházejí ve sbírkách pařížského Louvru.
datace:
rozměry: výška 68 cm
šířka 28,5 cm
tematické celky:
materiál: dřevo
technika: tempera
inventární číslo: O 11911
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Georg Raphael Donner - Pieta Hans von Aachen - Podobizna malíře Josepha Heintze Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Karel Škréta - Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Matyáš Bernard Braun - Evangelista sv. Lukáš Michael Leopold Willmann - Sv. Jeroným s andělem Posledního soudu Bernardo Daddi - Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci Giovanni Battista Tiepolo - Poprsí starce Jan Kupecký - Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická