Alegorie výchovy šlechtice

Franz Anton Maulbertsch

Franz Anton Maulbertsch - Alegorie výchovy šlechtice
Figuru mladíka umístil Maulbertsch téměř do středu kompozice. Provází ho Minerva, bohyně Moudrosti, která rukou ukazuje směrem ke třem Gráciím. Společně překonávají Čas: bezmocného Saturna táhnou na vozíku dva putti. Třetí putto pochodní zapaluje vojenskou výzbroj, v duchu poznání, že z války neplyne žádné dobro. Tímto skutkem mladíkovi uvolňuje cestu k trojici Grácií (zcela vpravo), jako zosobnění vyšších intelektuálních hodnot. Mladík je vyobrazen jako Herkules na rozcestí stojící před rozhodnutím, zdali volit cestu ctnosti nebo područí mravních vad. Jako varování před lidskou neskromností a touhou po nedosažitelném jsou zcela vlevo zobrazeni padající Ikaros a Faetón. Význam ženy s dítětem v náručí není jednoznačný, ale může být poukazem na mladíkovo dětství. Maulbertsch téma výchovy zpracoval několikrát. Pražská malba (kolem 1755) vyniká svým malířským provedením, které se vyznačuje uvolněným až skicovitým rukopisem.
datace:
rozměry: výška 70 cm
šířka 104 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 13897
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Georg Raphael Donner - Pieta Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Norbert Grund - Dáma na houpačce – Galantní scéna v parku I Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická Mistr Třeboňského oltáře - Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip Václav Vavřinec Reiner - Orfeus se zvířaty v krajině Simon Vouet - Sebevražda Lukrécie Doménikos Theotokópulos zvaný El Greco - Modlící se Kristus Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie Jan Kupecký - Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky