Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip

Mistr Třeboňského oltáře

Mistr Třeboňského oltáře - Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip
Autor retáblu, působící nejspíše v okruhu pražského královského dvora, je významnou osobností evropské malby internacionálního stylu. Jeho výtvarný názor je velmi úzce svázán s frankovlámskou oblastí. Pro klášter augustiniánů kanovníků v Třeboni, založeném roku 1367 Rožmberky, vytvořil křídlový oltář, z něhož se dochovaly tři oboustranně malované desky. Předpokládáme, že je dnes ztracený střed a jedna z oboustranně malovaných desek křídel. Pašijové scény s červeným pozadím s největší pravděpodobností zdobily vnější strany křídel, vnitřní strany křídel zdobili světecké postavy, související se zasvěcením klášterního kostela. Tvůrčí osobnost Mistra dobře vyhovovala vzdělanému řádu řeholních kanovníků sv. Augustina, který podstatně ovlivnil duchovní život nejen v karlovských Čechách, ale v celé střední Evropě (devotio moderna). Malba Zmrtvýchvstání patří k nejpůsobivějším gotickým obrazům Čech. Zázrak Kristova Zmrtvýchvstání je podtržen zapečetěnou rakví, nad níž se vznáší duchovní tělo Spasitele, kterého s úžasem sledují vojáci. Hlavními výtvarnými prostředky je barva a světlo. Objevují se také vržené stíny, jež vytvářejí zvláštní napětí v mezi nehmotným a reálným.
datace:
rozměry: výška 132,8 cm
šířka 91,7 cm
kolekce:
materiál: smrkové dřevo oboustranně potažené plátno
technika: tempera
inventární číslo: O 477
licence: Creative Commons License volné dílo
z cyklu: Oltář třeboňský

další díla

Mistr krumlovské madony - následovník - Madona - Varianta krumlovské madony Albrecht Dürer - Růžencová slavnost Bernardo Daddi - Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci Johann Michael Rottmayr - Senecova smrt Anonym - Votivní obraz Jana Očka z Vlašimě Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Učenec ve studovně Václav Vavřinec Reiner - Orfeus se zvířaty v krajině Simon Vouet - Sebevražda Lukrécie Roelandt Savery - Krajina s ptáky Mistr Třeboňského oltáře - Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip