Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip

Mistr Třeboňského oltáře

Mistr Třeboňského oltáře - Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip
Autor retáblu, působící nejspíše v okruhu pražského královského dvora, je významnou osobností evropské malby internacionálního stylu. Jeho výtvarný názor je velmi úzce svázán s frankovlámskou oblastí. Pro klášter augustiniánů kanovníků v Třeboni, založeném roku 1367 Rožmberky, vytvořil křídlový oltář, z něhož se dochovaly tři oboustranně malované desky. Předpokládáme, že je dnes ztracený střed a jedna z oboustranně malovaných desek křídel. Pašijové scény s červeným pozadím s největší pravděpodobností zdobily vnější strany křídel, vnitřní strany křídel zdobili světecké postavy, související se zasvěcením klášterního kostela. Tvůrčí osobnost Mistra dobře vyhovovala vzdělanému řádu řeholních kanovníků sv. Augustina, který podstatně ovlivnil duchovní život nejen v karlovských Čechách, ale v celé střední Evropě (devotio moderna). Malba Zmrtvýchvstání patří k nejpůsobivějším gotickým obrazům Čech. Zázrak Kristova Zmrtvýchvstání je podtržen zapečetěnou rakví, nad níž se vznáší duchovní tělo Spasitele, kterého s úžasem sledují vojáci. Hlavními výtvarnými prostředky je barva a světlo. Objevují se také vržené stíny, jež vytvářejí zvláštní napětí v mezi nehmotným a reálným.
datace:
rozměry: výška 132,8 cm
šířka 91,7 cm
tematické celky:
materiál: smrkové dřevo oboustranně potažené plátno
technika: tempera
inventární číslo: O 477
licence: Creative Commons License volné dílo
z cyklu: Oltář třeboňský

další díla

Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným Mistr Třeboňského oltáře - Zmrtvýchvstání Krista/ Sv. Jakub Mladší, sv. Bartoloměj, sv. Filip Georg Flegel - Regál s ovocem a květinami Adriaen de Vries - Kráčející kůň Lucas Cranach starší - Sv. Kristina Frans Hals - Podobizna Jaspera Schadeho Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Georg Raphael Donner - Pieta Karel Škréta - Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Mistr Michelské Madony - Madona z Michle