Navštívení Panny Marie

Mistr Nesení kříže z Vyššího Brodu

Mistr Nesení kříže z Vyššího Brodu - Navštívení Panny Marie
Deskový obraz Navštívení byl původně součástí oltáře, z něhož se dochovaly v různých sbírkách další tři deskové obrazy. Jedním z nich bylo Nesení Kříže z Vyššího Brodu, podle kterého byl anonymní jihočeský malíř pomocně označen. Oltář vznikl pravděpodobně v českokrumlovské dílně, která čerpala ze starší, pozdně krásnoslohové tradice české deskové malby. Pro období po husitských válkách je příznačný ústup od preciznosti zpracování výzdoby pokovených ploch maleb a soch. Výzdobná schémata jsou jednodušší a dekor proveden technicky méně náročnými metodami. Scéna setkání těhotné Panny Marie s příbuznou Alžbětou, která v pokročilém věku počala sv. Jana Křtitele, byla obvyklou součástí mariánských cyklů. Děj se odehrává v jednoduchém interiéru, malíř však usiloval i o zobrazení některých dobových reálií. Půvabnou výtvarnou zkratkou je vyjádřena teologická myšlenka vztahu obou světců: sv. Jan Křtitel - Kristův předchůdce - pokleká v lůně matky, aby přijal Kristovo požehnání. Kult Navštívení byl v Čechách rozvíjen zejména díky osobnosti pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, který zde v roce 1386 ustanovil oslavy svátku Navštívení Panny Marie.
datace:
rozměry: výška 100,3 cm
šířka 71 cm
materiál: plátno na lipové desce
technika: tempera
inventární číslo: DO 4101
sbírka: Sbírka starého umění