Studně života, epitaf Jana Clemenssoena

Mistr Studně života

Mistr Studně života - Studně života, epitaf Jana Clemenssoena
Obraz, jenž podle nápisu na originálním rámu původně sloužil jako epitaf pátera Clemenssoena (+ 1511), dal pomocné jméno anonymnímu mistru ze severního Nizozemí. K nepočetnému dílu Mistra studně života lze přiřadit ještě tři další díla, chovaná ve světových sbírkách. Na pražské práci jde o symbolické znázornění Krista jako pramene milosti, tj. studně života. Tato idea podtrhuje tematiku eucharistie - svátosti Kristova těla a krve. Proto i sám Clemenssoen je zobrazen s kalichem Kristovy krve, která vytéká z rány na boku Spasitele. Andělé pak krev rozdávají dalším věřícím, kteří jsou zobrazeni podle hierarchie tehdejší společnosti - nejprve přicházejí představitelé církve, pak zastupitelé světské moci a v pozadí se objevuje prostý lid a chudina.
datace:
rozměry: výška 90,5 cm
šířka 73,5 cm
materiál: dřevo dubové
technika: olej
inventární číslo: DO 4131
sbírka: Sbírka starého umění