Učenec a smrt

Jan Steen

Jan Steen - Učenec a smrt
Malíř Jan Steen slavil úspěchy na poli žánrové malby scénami plné vtipu, ironie a dvousmyslných narážek. Byl katolického vyznání a tvořil v přísně kalvínském univerzitním městě Leidenu, kde si otevřel také hostinec. Zobrazená scéna je konfrontací člověka se smrtí - ta v podobě kostlivce vstupuje do místnosti, kde nic netušící učenec sedí zamyšlen za stolem. Nevnímá ani chlapce s vavřínovým věncem na hlavě, který mu nastavuje přesýpací hodiny jako upozornění, že jeho pozemský čas již vypršel. Na oba pak gestem ruky poukazuje muž v plášti s červenou čepicí - podle srovnání s vlastními Steenovými podobiznami se jedná o samotného malíře, který se zachytil s ironickým úšklebkem na tváři. Kostlivce doprovází malý plačící chlapec, který nese nádobu s močí v proutěném košíku - tehdy se totiž pacientova diagnóza určovala především ze vzorku moči. Výsledek vyšetření ale není dobrý a tak Smrt již přichází k učenci ukončit jeho životní pouť.
datace:
rozměry: výška 46,5 cm
šířka 42,5 cm
materiál: dřevo dubové
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4151
sbírka: Sbírka starého umění

další díla