Nalodění námořnictva

Jan Borritsz. Smit

Jan Borritsz. Smit - Nalodění námořnictva
Obraz líčí čilý ruch v mořské úžině Marsdiep mezi městem na pevnině Den Helder a ostrovem Texel. Úžinou proplouvala veškerá lodní doprava ze Severního moře k důležitým holandským přístavům. Zde byl náklad překládán na menší lodě. Zároveň se námořnictvo před dlouhou námořní cestou zásobovalo čerstvou pitnou vodou a proviantem. Malíř líčí anekdoticky jednu takovouto scénu. Trojstěžník je ještě nakládán a za zvuků fanfár přiváží pomocný člun na palubu admiralitu.
datace:
rozměry: výška 70 cm
šířka 93 cm
materiál: dřevo dubové
značení:
inventární číslo: DO 4379
sbírka: Sbírka starého umění