Čestný diplom Spolku pro církevní hudbu v Čechách

František Tkadlík

František Tkadlík - Čestný diplom Spolku pro církevní hudbu v Čechách
Závěr Tkadlíkovy tvorby poznamenalo fyzické strádání, zapříčiněné postupující tuberkulózou. Tkadlík se proto více věnoval kresbě a grafice, což dokládají především dva vynikající perokresebné návrhy diplomů. První z nich byl určen pro Spolek přátel církevní hudby v Čechách (Verein der Kunstfreunde der Kirchenmusik in Böhmen). Představuje chrámovou síň s kůrem, na němž patronka hudebníků sv. Cecilie doprovází na varhany zpěv jí obklopujících panen, po straně s biblickým králem Davidem hrajícím na harfu a církevními otci. Nad nimi se vznáší cherubové k nebeské výši završené nejsvětější Trojicí.
datace:
rozměry: výška 665 mm
šířka 460 mm
materiál: papír
technika: pero - sépie
značení:
inventární číslo: K 1555
sbírka: Sbírka grafiky a kresby