Hlava Apollona Belvederského

František Tkadlík

František Tkadlík - Hlava Apollona Belvederského
František Tkadlík začal studovat na pražské kreslířské Akademii v březnu roku 1803 ve věku 16 let. Studium na pražské Akademii v této době vycházelo z kopírování vybraných předloh, upevňujících v představě studentů představu o určitém figurálním kánonu, a vrcholilo vytvářením vlastních kompozic založených na zkušenosti z kopírování i na samostatném studiu lidského těla - aktu. Mezi nejoblíbenějšími díly předkládanými ke kopírování, ať už v podobě předlohových kreseb, nebo sádrových kopií, převažovala klíčová díla antického sochařství: Apollon Belvederský, Laokoon, Illioneus. Žákům tak byly prostřednictvím obrazových vzorů předávány zásady dobového akademického novoklasicismu, který se opíral o antická proporční schémata.
datace:
rozměry: výška 452 mm
šířka 316 mm
materiál: papír šedozeleně tónovaný
technika: křída černá a bílá
inventární číslo: K 4590
sbírka: Sbírka grafiky a kresby