Hlava Athény

František Tkadlík

František Tkadlík - Hlava Athény
František Tkadlík začal studovat na pražské kreslířské Akademii v březnu roku 1803 ve věku 16 let. Studium na pražské Akademii v této době vycházelo z kopírování vybraných předloh, upevňujících v představě studentů představu o určitém figurálním kánonu, a vrcholilo vytvářením vlastních kompozic založených na zkušenosti z kopírování i na samostatném studiu lidského těla - aktu. Mezi nejoblíbenějšími díly předkládanými ke kopírování, ať už v podobě předlohových kreseb, nebo sádrových kopií, převažovala klíčová díla antického sochařství: Apollon Belvederský, Laokoon, Illioneus. Žákům tak byly prostřednictvím obrazových vzorů předávány zásady dobového akademického novoklasicismu, který se opíral o antická proporční schémata.
datace:
rozměry: výška 521 mm
šířka 375 mm
materiál: papír světlehnědě tónovaný
technika: křída černá a bílá
značení:
inventární číslo: K 4591
sbírka: Sbírka grafiky a kresby