Odpočinek na útěku do Egypta

Francesco Albani

Francesco Albani - Odpočinek na útěku do Egypta
Podrobnosti novozákonního příběhu, který je námětem obrazu, pocházejí z nekanonického Pseudoevangelia sv. Matouše o dětství Spasitele. Apokryf barvitě popisuje scénu, v níž je svatá rodina odpočívající pod palmou obsluhována anděly a kde nedaleko zázračně vytryskl pramen vody. Albani výjev umístil do idealizované krajiny, jež tvoří rovnocenný protějšek figurální složce.
datace:
rozměry: výška 79 cm
šířka 100 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 10627
sbírka: Sbírka starého umění