Koridor

Jitka Válová

Jitka Válová - Koridor
Autorka, členka skupiny Trasa, patří k čelným představitelům české nové figurace šedesátých let. Člověka chápe v jeho ohroženosti, kterou ztvárňuje křehkými protáhlými siluetami připomínajícími znakovou řeč pravěkých skalních rytin. Obraz Koridor vyjadřuje tuto existenciální tíseň moderního člověka sugestivní symetrickou kompozicí, v níž se lidská figura proměňuje v iluzivní průhled do prázdnoty. Obraz svojí obsahovou soustředěností a malířskými kvalitami, pracujícími se škálou nekontrastních lazurních valérů, patří k autorčiným vrcholným pracím.
datace:
rozměry: výška 135 cm
šířka 162 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 11652
sbírka: Sbírka moderního a současného umění
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla