Oltář křižovnického velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova

Mistr Křižovnického oltáře

Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnického velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova
Puchnerova archa patří k nejvýznamnějším památkám deskového malířství v Čechách. Byla zhotovena pro konventní chrám Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou v roce dvoustého výročí úmrtí sv. Anežky České (pravděpodobně 1211-1282). Přemyslovská princezna Anežka (svatořečena 1989) byla od středověku zdejšími křižovníky uctívána spolu s řádovými světci. Byla ctěna jako zakladatelka, neboť ve 30. letech 13. století stála u zrodu špitálního bratrstva, které bylo roku 1237 povýšeno na samostatný řád řídící se řeholí sv. Augustina. Klečící donátor, modlící se původně pod ochranou sv. Barbory k Panně Marii Nanebevzaté s dítětem, je určen díky latinskému dedikačnímu nápisu. By jím Mikuláš Puchner, v pořadí dvanáctý velmistr řádu. Obraz byl původně osazen ve středu archy, po boku sochy Panny Marie Nanebevzaté (Assumpty), která je jako klášterní "Mater domus" dodnes uctívána ve staroměstském konventním chrámu.
datace:
rozměry: výška 164 (Sv. Barbora), 165 (Sv. Kateřina) cm
šířka 44,5 cm
materiál: lipové dřevo potažené plátnem, zadní strana parketována
technika: tempera
značení:
inventární číslo: O 1247
sbírka: Sbírka starého umění