Ukřižování - tzv. Emauzské

Anonym - (Praha (po 1365))

Anonym - (Praha (po 1365)) - Ukřižování - tzv. Emauzské
Rozměrný deskový obraz Ukřižování pochází z opatství slovanských benediktinů Na Slovanech zvaném Emauzy, na Novém Městě pražském. Nejspíše byl součástí většího oltářního celku, který patřil k původnímu vybavení kláštera. Malba se slohově blíží malířskému projevu Mistra Theodorika, jak dokládá monumentalita kompozice, plasticita ne zcela pregnantně formulovaných tělesných objemů, „naturalistické“ typy tváří se specificky malovanýma očima, měkké draperie, modelované výraznými světly ad. Je tak pravděpodobné, že autor desky z Emauz působil v Theodorikově dílně a podílel se rovněž na výzdobě kaple sv. Kříže na Karlštejně. Jedním z typických rysů maleb Theodorikova okruhu je používání předloh, šablon a dalších dílenských pomůcek sloužících k mechanickému přenosu konkrétního tvaru. Na Ukřižování z Emauz, které je prosté dalších výzdobných prvků, nacházíme užití šablony ve tvaru kalichovitého květu, složeného ze čtyř plaménkových a čtyř oválných či kapkovitých tvarů. Přes tuto šablonu byl nanášen světlý dekor setníkova štítu. Použití rozměry i tvarem shodné šablony bylo přitom identifikováno na jednom z obrazů v karlštejnské kapli sv. Kříže.
datace:
rozměry: výška 131 cm
šířka 98 cm
materiál: plátno na smrkové desce (oboustranné potažení)
technika: tempera
inventární číslo: O 1252
sbírka: Sbírka starého umění