Pokušení Krista

Sebastiano Ricci

Sebastiano Ricci - Pokušení Krista
Pozdní Ricciho malba, provedená suverénními pastózními tahy v sonorním koloritu, má charakter již dobově velmi ceněných benátských quadretti - drobných formátů. Zachycuje první epizodu z trojice pokušení, jimiž se ďábel neúspěšně snažil odvrátit Krista od jeho mesiášského poslání (Mt 4, 1-4): „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ Ježíš odpovídá známým výrokem z 5. Knihy Mojžíšovy (Dt 8,3): „Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“
datace:
rozměry: výška 73 cm
šířka 58 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 1336
sbírka: Sbírka starého umění

další díla