Svatá rodina se sv. Kateřinou a sv. Barborou

Karel Škréta

Karel Škréta - Svatá rodina se sv. Kateřinou a sv. Barborou
Na obraze, pocházejícím nejspíše ze staroměstského kostela sv. Martina ve zdi, je znázorněna Svatá rodina se sv. Kateřinou a sv. Barborou. Obě světice poklekají před Božím dítětem a nabízejí mu svou oběť, symbolizovanou mučednickými palmami, které mu předkládají. Malý Ježíšek jim žehná, a tak je na jejich cestě doprovází a povzbuzuje. Je zobrazen sedící na soklu, který připomíná obětní oltář. Reliéfy se starozákonními výjevy na bocích podstavce se vztahují k osobě Ježíše Krista a jeho oběti. Dílo mimořádné kvality zaujme promyšlenou kompoziční osnovou, harmonicky vyváženou barevností i líbeznými dívčími a dětskými figurálními typy a ztvárněním rukopisně skvěle zachycených materiálů. Obraz náleží k mistrovským ukázkám Škrétovy tvorby a svědčí o umělcově poučení italskou raně barokní malbou.
datace:
rozměry: výška 237 cm
šířka 177 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 1346
sbírka: Sbírka starého umění

další díla