Deska s českými zemskými patrony - Sv. Václav, sv. Vít a sv. Zikmund

Mistr Křivoklátského oltáře - dílna

Mistr Křivoklátského oltáře - dílna - Deska s českými zemskými patrony - Sv. Václav, sv. Vít a sv. Zikmund
Deskový obraz se zemskými patrony byl jedním z exponátů jubilejní svatováclavské výstavy roku 1929, poté na desetiletí putoval do galerijních depozitářů. Pozornost vzbudil díky reprezentativní ikonografii zemských patronů a skutečnosti, že byla brzy po jeho publikování rozpoznána zřejmá souvislost s vyobrazením zemských patronů na křídlovém oltáři královského hradu Křivoklátu (kolem 1490). Rozměr desky a její ikonografie nevylučuje, že mohla být původně buď samostatným obrazem, nebo středem křídlového oltáře. Vrchní malba je značně poškozená, mnohde chybí vrchní modelace, z fragmentů však lze dovodit, že shody s Křivoklátským oltářem nespočívají pouze v citacích fyziognomie postav a detailů jejich oděvů (sv. Vít, sv. Václav), ale velmi blízké je rovněž malířské provedení. Nedávný srovnávací průzkum přinesl nové argumenty pro společnou dílenskou provenienci i díky shodám v provedení cínovaného reliéfů, který zdobí šat světců. Červená barevnost reliéfu nebyla původně zamýšlená, jde o barvu plniva, které bylo mezivrstvou mezi podkladem, na který byl cínovaný reliéf nanášen, a cínovou fólií, která se zde bohužel nedochovala. Překreslením detailů reliéfu se podařilo rekonstruovat část výzdobného schématu šatu sv. Václava.
datace:
rozměry: výška 165,5 cm
šířka 137 cm
materiál: dřevo
technika: tempera
inventární číslo: O 1360
sbírka: Sbírka starého umění