Anonym - Praha (kolem 1410-1415) - Roudnický oltář
Střed Roudnického oltáře tvoří velkolepě komponovaná scéna smrti Panny Marie v ikonograficky moderní podobě „poslední modlitby“. Na vnitřní straně křídel je představena Panna Maria Ochranitelka s urozenými prosebníky a Bolestný Kristus Ochranitel, skrývající pod pláštěm prosebníky snad poněkud níže společensky postavené. Malby na vnější straně jsou zběžnější, malované přímo na dřevěnou desku bez křídování, a zobrazují Bolestnou Pannu Marii a Bolestného Krista typu „vir dolorum“ s důtkami a metlou. Ve spodní partii křídel je zobrazena rodina donátora: pod madonou žena se čtyřmi dcerami a pod Kristem muž se čtyřmi syny. Zda jde o epitaf či ex voto nelze jednoznačně rozhodnout. Vedle silného důrazu na přímluvu a nebeskou ochranu (zdvojený motiv ochranného pláště) by pro epitafní funkci svědčil námět střední desky.
datace:
rozměry: výška 147 cm
šířka 208,7 cm
materiál: plátno na lipové desce
podlepení smrkovou deskou (střed)
technika: tempera
značení:
inventární číslo: O 1464 - O 1466
sbírka: Sbírka starého umění