Reininghausův oltář

Anonym - (Čechy (kolem 1440))

Anonym - (Čechy (kolem 1440)) - Reininghausův oltář
Oltář českého, blíže však neznámého původu pochází ze stejné dílny jako Oltář ze Zátoně (inv. č. O 8686-8688). Na střední desce retáblu je zdůrazněn eucharistický moment - Kristova krev, kterou kajícnice Magdalena zachytává do dlaní s očima upřenýma na Pannu Marii. Zdůrazněny jsou také ostatky umučení Páně, jejichž popularita vzrostla zejména na konci 14. století. Ikonografie křídel oltáře je zaměřená výhradně na ženské světice. Podkresba Reininghausova oltáře se shoduje s podkresbou Zátoňské archy. Odchylky malby od podkresby nejsou časté. Oči většinou vymezuje oblouček ve tvaru U a nos je typicky rozvržen dvěma paralelními liniemi.
datace:
rozměry: výška 155,5 cm
šířka 174,5 cm
materiál: plátno na smrkové desce
technika: tempera
inventární číslo: O 1570 - O 1572
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Reninghausův oltář