Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské

Mistr Rajhradského oltáře

Mistr Rajhradského oltáře - Ukřižování z Nových Sadů, zv. Rajhradské
Deska podélného formátu je polovinou středu rozměrného křídlového oltáře (druhá polovina Nesení Kříže, Moravská galerie v Brně). Dodnes dochovalo celkem šest obrazů, pět z nich je uchováváno ve sbírkách Moravské galerie v Brně (Poslední večeře, Kristus na hoře Olivetské, Zmrtvýchvstání, Nalezení sv. Kříže). Pod křížem se po pravici Krista shromáždili jeho přátelé po levici jeho odpůrci. Tato scéna je doplněna o ukřižování dvou lotrů. Podle evangelia sv. Lukáše jeden z ukřižovaných lotrů požádal Krista o přímluvu a byl spasen - jeho duši odnáší anděl. V dramatičnosti kompozice a drsném naturalismu, patrném v postavách katů lámajících odsouzencům kosti se zřetelně projevuje odklon od harmonie malířství krásného slohu, který je příznačný pro tohoto vynikajícího a osobitého malíře s nimž spojujeme další fragmenty retáblů ze sbírek Národní galerie v Praze. Místy malbou prosvítá osobitá štětcová podkresba (viz např. postava Máří Magdaleny).
datace:
rozměry: výška 101 cm
šířka 142 cm
materiál: smrkové dřevo potažené plátnem, zadní strana parketována
technika: tempera
inventární číslo: O 1584
sbírka: Sbírka starého umění