Oltář s Nejsvětější Trojicí

Mistr Litoměřického oltáře

Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí
Na střední desce je pod ochranou pláště Boha Otce zpodoben donátor adorující Nejsvětější Trojici v podobě tzv. Trůnu Milosti (Thronus gratiae). Jde o tradiční devoční námět, na prahu renesance opakovaně ztvárněný i Albrechtem Dürerem a Lucasem Cranachem st. Bůh Otec je zpodoben s papežskou tiárou. V prostředí nábožensky rozdělených Čech může tato okolnost svědčit pro objednavatele katolického vyznání, nelze vyloučit, že jím byl nejvyšší kancléř Českého království Albrecht Libštejnský z Kolovrat (zemřel 1510) či jeho pozůstalí. Devoční námět umocňuje skladba námětů na křídlech: sv. Barbora, patronka dobré smrti s kalichem a hostií, a P. Marie Klasová. Na vnějších stranách křídel jsou vyobrazeni zemští patroni - sv. Václav a sv. Zikmund, jejichž ostatky byly chovány ve Svatovítské katedrále. Mistr Litoměřického oltáře je nejvýznamnějším představitelem deskového malířství na prahu renesance v Čechách. Společně se širším kolektivem také vyzdobil nástěnnými malbami jednu z nejposvátnějších prostor království, Svatováclavskou kapli v pražské Svatovítské katedrále.
datace:
rozměry: výška 128,5 cm
šířka 155,8 cm
materiál: lipové dřevo
technika: tempera
značení:
inventární číslo: O 1587 - O 1589
sbírka: Sbírka starého umění