Gehinom

Robert Piesen

Robert Piesen - Gehinom
Hluboký vztah k biblickému tématu, který byl zřetelný už v Piesenových krajinách z padesátých let, se v roce 1960 projevil v řadě abstraktních obrazů, vznikajících ve třech navzájem se prolínajících řadách. Ani po odchodu do emigrace (1965) autor nepřerušil práci na cyklech Magmat, ale zejména Prostorů neexistence a Gehinomů. Oproti expresivnímu pólu českého informelu je pro Piesena typická meditativnost, hledající spirituální světelné hodnoty obrazu. Dramatický starozákonní příběh synů Hinómových, spálených božím hněvem, se tak ve vnitřní záři Genihomů stává úvahou nejen o utrpení, ale i vykoupení a vztažení se k vyššímu duchovnímu řádu.
datace:
rozměry: výška 119, 5 cm
šířka 99, 7 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: kombinovaná technika
inventární číslo: O 17213
sbírka: Sbírka moderního a současného umění
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla