Sv. Kristina

Lucas Cranach starší

Lucas Cranach starší - Sv. Kristina
Zlomek se sv. Kristinou tvořil pravé křídlo triptychu, jehož středem bylo vyobrazení Trůnící Panny Marie, kterou obklopovaly světice. Fragment této střední desky je vystaven v nedaleké Obrazárně Pražského hradu. Kromě zmíněných desek se z někdejšího triptychu dochovaly ještě další zlomky, které jsou rozesety po německých sbírkách. Oltář byl objednán přímo u Cranacha v jeho vitenberské dílně nejspíše kolem 1520 pro katedrálu sv. Víta. Archu nejspíše objednali samotní Habsburkové. Oltář však v katedrále zůstal přibližně sto let – v prosinci roku 1619 byl rozbit na kusy během obrazoboreckého útoku. Naštěstí však oltář nebyl zničen úplně – obrazoborci totiž ušetřili polopostavy světic, které patrně nesou portrétní rysy určitých historických postav a byly proto vědomě zachovány. Přítomná deska, jež je tedy domnělým kryptoportrétem, představuje sv. Kristinu – její jméno se skrývá v nápise, jež svatá panna drží v rukou: (Ch)risti virgo dilectissima (Kristova nejmilejší panna).
datace:
rozměry: výška 74 cm
šířka 55 cm
tematické celky:
materiál: dřevo
technika: olej
inventární číslo: O 17435
sbírka: Sbírka starého umění