Alegorie Vody (Krajina s Kristovým zázračným rybolovem)

Jan Jakub Hartmann

Jan Jakub Hartmann - Alegorie Vody (Krajina s Kristovým zázračným rybolovem)
Oba obrazy, komponované jako protějšková dvojice, znázorňují lesní krajiny s dalekým průhledem do říční nivy. Jejich účin je založen na kontrastu mezi temnější kulisou lesního porostu a prosvětleným průhledem, otevírajícím se do volné krajiny. Terén zalidňuje početná, barevně bohatá a jemně propracovaná stafáž, za všední činností se téměř ztrácejí biblické scény - v prvním případě Kristův zázračný rybolov (Lukáš 5, 1-11), nenápadně vysunutý na hladinu řeky, a o něco výrazněji umístěné Setkání Krista s Marií a Martou (Jan 11, 20-32) v případě druhém. Výjevy v popředí - obchod s rybami a dary moře na prvním obraze a prodej ovoce a ulovené zvěře na druhém - naznačují, že díla lze zároveň interpretovat jako dvojici ze série Čtyř živlů, totiž Alegorii Vody a Alegorii Země. V koloristické skladbě, v prostorovém a světelném řešení i pečlivým drobnopisným pojetím se obrazy, malované na nezvykle velkých měděných deskách, řadí k nejlepším výkonům hartmannovské dílny.
datace:
rozměry: výška 83,6 cm
šířka 116 cm
materiál: měď
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 18771
sbírka: Sbírka starého umění

další díla