Svatá Helena

Jan Salomon de Bray

Jan Salomon de Bray - Svatá Helena
Autorem díla je významný malíř historických scén a portrétů Jan Salomonsz de Bray, syn malíře Salomona de Braye. Jeho život je nejvíce spjat s městem Haarlem, kde byl několikrát zvolen do vedení cechu sv. Lukáše. Pracoval pro intelektuální, především katolickou elitu a obdržel také množství institucionálních městských zakázek. Malba, která zachycuje klečící sv. Helenu oděnou do hermelínového pláště a s korunou na hlavě, pochází nejpravděpodobněji z malířovy počáteční fáze ohraničené léty 1650-1660. V tomto období dílo de Braye do značné míry podléhalo vlivu tvorby jeho otce, postupně však krystalizovalo do osobitějšího vyjádření, jež se tříbilo také na základě impulsů získaných z malby Pietera de Grebbera a Pietera Soutmana. Malba se sv. Helenou je pojednána v elegantním, uhlazeném stylu, zvláště jemně je vykreslen Helenin profil. Svatá Helena byla matkou prvního křesťanského panovníka císaře Konstantina Velikého a spolu s ním zakládala křesťanské kostely po říši římské. Během své poutě do Sýrie a Palestiny podle legendy nalezla kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Tento kříž se tak stal jejím hlavním atributem. Bohužel zatím nevíme, kdo obraz objednal, nicméně se lze domnívat, že to mohl být někdo z řad haarlemských katolíků. De Bray byl sám pravděpodobně katolíkem - svědčily by pro to kontakty s katolickými kněžími v Haarlemu a později v Amsterdamu.
datace:
rozměry: výška 101 cm
šířka 87,6 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 19138
sbírka: Sbírka starého umění
autor hesla PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.