Sv. Pavel a Silas ve vězení

Michael Václav Halbax

Michael Václav Halbax - Sv. Pavel a Silas ve vězení
Námět vychází z novozákonního textu Skutků apoštolů (16, 16-34) - Pavel a jeho společník Silas šířili v Makedonii ve svých kázáních křesťanskou víru a byli za to zbičováni a uvězněni. Náhle však nastalo zemětřesení, dveře vězení se otevřely a vězňům spadly okovy. Pavel se Silasem však neutekli a zachránili tak žalářníkovi život. Ten dojat jejich činem přestoupil i se svou rodinou na křesťanskou víru. Halbax zachytil moment, kdy žalářník přijímá odevzdaně novou víru s rukou na prsou. Je patrné, že se malíř snažil o psychologické vykreslení postav, a to i pomocí gest, která však nepůsobí příliš přesvědčivě. Kompoziční uspořádání scény ukazuje na Halbaxovu znalost caravaggiovy malby včetně užití kontrastního temnosvitu a postavy žalářníka oděného do archaického kostýmu. Obraz měl pravděpodobně protějšek s námětem Josefa Egyptského v žaláři.
datace:
rozměry: výška 138 cm
šířka 166,5 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 2303
sbírka: Sbírka starého umění