Vjezd Krista do Jeruzaléma

David Kindt

David Kindt - Vjezd Krista do Jeruzaléma
Předlohou Kindtova signovaného a datovaného obrazu byl grafický list Jana I Sadelera, který vznikl na základě kresby Paula Brila. Na obraze z Národní galerie v Praze Kindt tuto rytinu poměrně věrně interpretoval, s tím rozdílem, že sám do krajiny vložil výjev Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Zachycuje průvod, který se blíží krajinou k branám města. Kindtova kompozice vychází z představy o krajině jako zrcadle světa. Kindtova krajina zůstává v jeho tvorbě, vzhledem k převaze portrétů, ojedinělým počinem. Archaizující výstavba obrazu navazuje na krajinný typ oblíbený v Nizozemí ve 40. a 50. letech 17. století
datace:
rozměry: výška 56 cm
šířka 86 cm
materiál: dřevo
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 2557
sbírka: Sbírka starého umění