Černé jezero

Jan Preisler

Jan Preisler - Černé jezero
Pro Jana Preislera je typické řešení problému figury v krajině. Na jejím vývoji můžeme dobře sledovat i Preislerovo měnící se chápání tohoto symbolu, jeho proměnu od éterických levitujících figur, přes symbolistní pózy, po jejich zreálnění. Zásadně se to projevilo v obrazech z volné série Černých jezer. Obsahově se jedná o velice kompaktní obrazy, jednotlivé motivy společně budují příběh, jehož čtení nabízí různé varianty, od interpretace spojené s bájí o Narcisovi, přes úvahy spojené s psychoanalytickým čtením po syntetizující filozofické teze. Nejen díky silnému obsahu, ale i bravurní malbě patří tato díla k vrcholům Preislerova díla, stejně jako evropského symbolismu.
datace:
rozměry: výška 111 cm
šířka 153 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 2618
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla