Podobizna Karla Wiesnera

Karel Purkyně

Karel Purkyně - Podobizna Karla Wiesnera
Protějškové podobizny manželů Wiesnerových vytvořil Purkyně po návratu ze studijního pobytu v Paříži. Karel Wiesner byl majitelem domu a hostinským v Praze (také ředitelem chudinského ústavu u P. Marie Vítězné) a Barbora jeho druhou manželkou, se kterou se oženil roku 1857. Wiesnerovi patřili pravděpodobně k německé měšťanské společnosti, jak tomu nasvědčuje pozměněné umělcovo křestní jméno v signatuře. Podobizna Barbory Wiesnerové je komponována do klasického, z renesance převzatého trojúhelníku a malba vykazuje ještě rumělkovou kresbu, která se u Purkyněho objevovala jen do začátku šedesátých let. Je velmi intimním a zároveň realistickým pohledem na osmnáctiletou novomanželku, obklopenou přepychem měšťanského prostředí. Portrét Karla Wiesnera představuje úspěšného, sebevědomého muže. Figura svým natočením ovládá celý prostor a tvář modelovaná barevnou hmotou naznačuje další Purkyňův vývoj k realismu po roce 1860.
datace:
rozměry: výška 107 cm
šířka 80 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 2654
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny