Švadlenka

Josef Mánes

Josef Mánes - Švadlenka
Švadlenka je nejlepší ukázkou Mánesovy žánrové malby. Konečná verze, která vznikla na základě olejových studií, je charakteristická lehkým uvolněným rukopisem s teplou barevnou škálou a mistrně zvládnutými malířskými prostředky, v nichž barva a světlo jemně modelují tvary předmětů. Prostor malého interiéru zalitý slunečním světlem s postavou dívky, jež sklání hlavu v pláči nad rozešitými svatebními šaty, je doplněn drobnými, pro výklad obrazu důležitými rekvizitami: prázdnou ptačí klecí a obrázkem Panny Marie Karlovské, která byla uctívána jako ochránkyně a patronka budoucích matek. Díky těmto atributům se nabízí tradiční výklad, jež však co do jmen aktérů příběhu je spíše přáním pozdějších interpretů. Švadlenka šijící si svatební šaty byla údajným portrétem Františky Pokorné, nevěsty Mánesova přítele a malíře Adolfa Kosárka, který v době své svatby byl již těžce nemocen tuberkulózou. Obrázek Panny Marie Karlovské visící na zdi byl narážkou na její těhotenství a ptáček, puštěný z klece předznamenáním jejího osudu. Ale ať už se za postavou zoufalé dívky skrýval anonymní příběh ze života nebo příběh přítele, dílo se svým nadčasovým výtvarným projevem a citlivým, křehkým ztvárněním tragického námětu řadí mezi nejlepší počiny českého moderního malířství.
datace:
rozměry: výška 39 cm
šířka 28 cm
materiál: papír
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 3000
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny