Krajina po dešti

Theodore Rousseau

Theodore Rousseau - Krajina po dešti
Rousseauva tvorba se formovala pod vlivem holandského krajinářství a malbou Angličanů Bonningtona a Constablea. Nové vidění přírody, k jehož předním protagonistům Rousseau patřil, jej spojovalo s francouzskými barbizonci. Rousseau se pokoušel zachytit konkrétní krajinnou scenerii v konkrétním denním okamžiku, pracoval přitom přímo v plenéru. Obraz Krajina po bouři se skalnatým pohořím a cestou se stromořadím je výsledkem tohoto úsilí s nejvyšší mírou objektivizace, bez přídavných významů.
datace:
rozměry: výška 40,5 cm
šířka 65 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 4818
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny