Přemysl Otakar II. obrací pohanské Prusy na křesťanství víru - Podmanění Prusů

Antonín Lhota

Antonín Lhota - Přemysl Otakar II. obrací pohanské Prusy na křesťanství víru - Podmanění Prusů
K nejlepším ukázkám Lhotovy historické malby patří kompoziční i barevnou skladbou mnohofigurální scéna, která nám přibližuje úspěšnou první křížovou výpravu krále Přemysla II. Otakara do Pruska v roce 1255. Český panovník ji uskutečnil z popudu řádu německých rytířů a zároveň aby získal přízeň papežské kurie. Vítězní křižáci donutili poražené pohanské obyvatele k přijetí nové křesťanské víry. Námět Lhota prvně zpracoval na kartonu vystaveném na výroční výstavě Krasoumné jednoty v roce 1844, výsledný vystavený obraz vznikl na objednávku liběchovského mecenáše Antonína Veitha. V roce 1861 Lhota ještě provedl - podle přípravného kartonu podobné kompozice Christiana Rubena - i stejnojmennou nástěnnou malbu v Královském letohrádku na Pražském hradě.
datace:
rozměry: výška 116 cm
šířka 142 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 5231
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny