Pieta s českými zemskými patrony

Jan Kryštof Liška

Jan Kryštof Liška - Pieta s českými zemskými patrony
Středem kompozice je Pieta, umístěná pod křížem na několika stupních, na nichž jsou vidět některé z nástrojů utrpení Páně. Truchlící P. Marie, která se loučí se svým mrtvým synem, je obklopena českými zemskými patrony. Mezi nimi je zdůrazněn sv. Norbert, zakladatel řádu premonstrátů, který svůj atribut – monstranci klade na suppedaneum kříže. Vedle něho pokorně přikleká tehdy ještě nesvatořečený Jan Nepomucký. V popředí sedí v rytířské zbroji a hermelínovém plášti sv. Václav. Jeho knížecí čapku a štít s orlicí přidržuje andílek. Vlevo jsou znázorněni v biskupském oděvu a s veslem sv. Vojtěch a opat sv. Prokop s křížem. Nad nimi stojí sv. Vít s kohoutem u nohou. Kolegium světců uzavírá vpravo nahoře sv. Zikmund se sv. Ludmilou a sv. Ivanem (?). Skicovitý charakter i nevelké rozměry díla svědčí o tom, že se jedná o přípravnou práci k většímu obrazu, nejspíše k onomu, který Liška dodal roku 1705 na jeden z bočních oltářů do premonstrátského kostela Nanebevzetí P. Marie na Strahově, byť se výsledná kompozice liší.
datace:
rozměry: výška 79 cm
šířka 69 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 631
sbírka: Sbírka starého umění