Heřman po bitvě v Teutoburském lese - Heřman po bitvě v Teutoburském lese přijímá ukořistěné trofeje

Josef Bergler ml.

Josef Bergler ml. - Heřman po bitvě v Teutoburském lese - Heřman po bitvě v Teutoburském lese přijímá ukořistěné trofeje
Námět ze starověké historie, popisující vojenská tažení císaře Augusta v roce 9 n. l., zaujal Berglera už v roce 1800, kdy vznikla přípravná kompoziční kresba, ale teprve o devět let později podle ní dokončil svůj formátově nejrozměrnější obraz. Augustus ve snaze rozšířit římskou říši o území v Germánii od Rýna k Labi, vyslal tři legie směrem k východu, aby podrobily tamější germánské kmeny. Syn cheruského náčelníka Heřman (Arminius) nabídl své služby Římanům a zavedl římská vojska do bažin Teutoburského lesa, kde byla pobita a zničena germánskými bojovníky. Bergler znázornil moment vítězství. Heřman s manželkou Thuseldou je obklopen svými válečníky, ti jej oslavují, věnčí dubovou ratolestí a k nohám mu pokládají ukořistěné válečné trofeje. Vedle Tacitova klasického zpracování inspirovala Berglera také první část historické trilogie Friedricha Gottlieba Klopstocka z roku 1769 Heřmanova bitva.
datace:
rozměry: výška 241 cm
šířka 304 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 71
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla