Kůň a kozy na pastvě

Philipp Peter Roos

Philipp Peter Roos - Kůň a kozy na pastvě
Pastýř přenáší ovci přes brod v košíku na hřbetě koně, zbytek stáda odpočívá. Koně s uzdou, náhubkem a košíkem s ovcí na hřbetě Roos poprvé namaloval na obraze Odpočívající pastýř s koněm a ovcemi, jenž vznikl v rámci série čtyř obrazů z počátku devadesátých let, uložené v Museo del Calstelvecchio ve Veroně. Nejdříve do devadesátých let můžeme datovat také pražský obraz. Kůň jako hlavní téma obrazu se v Roosově tvorbě začíná objevovat v právě v této době. Jeho zobrazování se zásadně proměnilo. Není již zobrazován volně se pasoucí, ale při práci, nejčastěji nosí náklad. Temperament a svižnost v malbě určitě přispíval k poptávce po Roosově díle. Hbitost a rutina, s níž malíř pracoval, měly na druhé straně za následek proměnlivou kvalitu jeho maleb, což dokládá např. i obraz z Národní galerie v Praze, původem z thunovské sbírky v Děčíně.
datace:
rozměry: výška 48 cm
šířka 65 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 9573
sbírka: Sbírka starého umění

další díla