Svatební hostina na návsi

Maerten van Cleve - následovník

Maerten van Cleve - následovník - Svatební hostina na návsi
Zobrazování selských svateb jakož i jiných zábav prostého venkovského lidu mělo v nizozemském umění 16.-17. století pevné místo. Zvýšený zájem o život a zvyky sedláků se objevil v souvislosti se selskou válkou v letech 1524-1525, která zasáhla velkou část dnešního Německa. Proto vyobrazení sedláků šířily v první polovině 16. století zejména grafické listy německých autorů (zejm. Barthel a Sebald Behamové), smysl vesměs satirických vyobrazení osvětlovaly dobová poezie a pamflety. Prostřednictvím grafik i literárních děl záhy „selský“ žánr pronikl do Nizozemí, kde jej ve výtvarném umění šířili zejména Pieter I. Bruegel a jeho početní následovníci, mezi nimi i Maerten van Cleve. Právě Van Cleve figuroval delší čas jako autor přítomné práce, teprve v nedávné době provedený dendrochronologický rozbor dřevěné podložky prokázal, že obraz mohl vzniknout teprve na počátku 17. století, kdy už byl Maerten dávno po smrti. Styl Maertena van Cleve šířili jeho čtyři synové, kteří byli malíři - a mohli (či jeden z nich) vytvořit přítomný obraz.
datace:
rozměry: výška 99 cm
šířka 139 cm
materiál: dřevo dubové
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 9818
sbírka: Sbírka starého umění