Sv. Jan Křtitel

Auguste Rodin

Auguste Rodin - Sv. Jan Křtitel
Pro Jana Křtitele zvolil Rodin zcela antiklasickou kompozici, založenou na nezvyklém spirálovitém pohybu těla. Zdůraznil tak napětí mezi pevně zakotvenýma nohama, natočeným trupem a hlavou odvrácenou od dominantního gesta levé ruky. Jako mnoho Rodinových děl bylo i toto dobovou kritikou odmítnuto. Umělec, jakkoli věřil ve svou schopnost obrodit sochařství novými myšlenkami, musel na své nezpochybněné uznání čekat ještě dvacet let. Někteří současníci rozeznali v Janu Křtiteli autobiografický podtext. Nepochopený zvěstovatel poselství, které se naplní až v budoucnosti, je však nejen osobním Rodinovým motivem, nýbrž i příkladem étosu umělecké avantgardy jako celku.
datace:
rozměry: výška 199 cm
šířka 58 cm
hloubka 123 cm
materiál: bronz
značení:
inventární číslo: P 1055
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla