Sv. Juda Tadeáš

Matyáš Bernard Braun

Matyáš Bernard Braun - Sv. Juda Tadeáš
Socha bývala umístěna v pražském klementinu, kam byla přenesena ze zrušeného kostela P. Marie Na louži na Starém Městě. odtud je zpráva z roku 1712 o honoráři Matyáši Braunovi ve výši 90 zlatých. Zpodobení apoštola Judy Tadeáše s knihou a kyjem mučednické smrti bylo v sochařství českého baroka časté. Braun jej ztvárnil jako starce působivého rozevlátého zjevu, jehož urostlé tělo vybavil až nečekaně prudkým pohybem, vyznívajícím v gestu levé paže. Brilantně modelovaná hlava s bolestně přivřenýma očima a pootevřenými ústy neznačí ovšem nadzemské vytržení vizionáře, jak se mělo zato, nýbrž vzrušenou obhajobu křivě nařčených a pomluvených. Juda Tadeáš proslul jako horlivý rétor a energický ochránce dobré pověsti, jehož legendární tradice obdařila přízviskem Lebaeus (Srdnatý, odvážný). Jako vzdálená, a přece zřetelná inspirace Braunovi posloužila Berniniho socha sv. Longina ve vatikánské bazilice sv. Petra.
datace:
rozměry: výška 192 cm
materiál: dřevo lipové
technika: řezba
značení:
inventární číslo: P 4260
sbírka: Sbírka starého umění

další díla